På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting. Mer om scoutmetoden går att läsa på scouternas nationella hemsida.

 

Kårens arrangemang/aktivitetet

I kåren har vi några kårgemensamma arrangemang varje år:

  • Usa Kaisa (hajk för äventyrarna på hösten/vintern)
  • Novemberkåsan (dagshajk för spårare och upptäckare planerad av äventyrare)
  • julavslutningen (märkesutdelning, fika och gudstjänst i Helgeandskyrkan i Lund)
  • S:t George/s:t Göran (högtid inom scouterna internationellt)
  • Kompisläger (vårläger i distriktet samt natttävlingen Ura Kaipa)
  • Städdagar på lokalen/Hällestad stugan
  • Flipp (övernattning för upptäckarna på hösten)

Läger

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på ett eget helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under terminen.

Utrustningslista för läger

Varje läger har sin egen utrustningslista. Vi har tagit fram en standardutrustningslista för att åka på ett helghajk (se packlista i menyn).  Kolla alltid av med ansvarig ledare för hajken vad som gäller för just din hajk eller läger.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »