Scoutkåren Drotten Lund – Äktenskapet mellan två kårer från olika förbund

Scoutkåren Drotten hade lokal men få ledare, Lunds scoutkår av NSF hade många ledare men ingen lokal. Kårerna började dejta och snabbt flyttade vi ihop. Idag finns formellt båda kårerna kvar och har varsin ekonomi och styrelse men en gemensam verksamhet.

 

Före 2010: Lunds scoutkår av NSF saknar lokal men håller till i Folkparken. Förrådet är utspritt hos kårmedlemmar och det mest nödvändiga kåren behöver stuvas in i ett skåp på den närliggande fritidslokalen. Drotten är en kår med lång historik och rötter i KFUM scoutförbund. Enligt hörsägen härstammar Drotten från en av Sveriges äldsta kårer anno 1910. Drotten har vid tidpunkten relativt många ledare men relativt få scouter. Drottens scoutlokal är en unik; en tidigare gymnastiksal ”årgång 1940 ish frös ihjäl” ombyggd inomhus i sann scoutanda.

2010 – Idén om ett kårsamarbete tar form och en gemensamt övernattning för spårar- och upptäckarscouter äger rum i Fosie scoutstuga.

2011 – Ledare från Drotten och Lunds scoutkår av NSF blir ledarkollegor på gemensamma avdelningar, kårernas nya medlemmar dubbelansluts till både KFUM scoutförbund och Nykterhetsrörelsens scoutförbund. På sommaren deltar kårens äventyrare i World Scout Jamboree tillsammans med ledare från både Lunds scoutkår av NSF och Drotten av KFUM scoutförbund.

2012 – Den gemensamma kårstrukturen tar form och kårråd införs bland annat för att sprida tankar, idéer och förslag bland kårernas medlemmar. Kårerna antar verksamhetsnamnet Drotten Lund och får en gemensam hemsida samt blogg. Medlemsantalet är relativt lågt och vissa avdelningar slås därför ihop.

2013 – Drotten Gnotten föds (kårens maskot) och medlemsantalet stiger åter igen och för första gången på länge finns det en avdelning för varje åldersgrupp. Samtidigt börjar många av  kårernas ledare flytta och bilda familj.

Drotten Lunds maskot
Drotten Gnotten

2014 – ”Kåren” deltar på Vilda lägret i stadsparken i Kristianstad. På lägret deltar dubbelanslutna scouter och ledare från båda kårerna. Drottens utmanare vandrar även i fjällen med ledare från NSF. ”Kåren” skaffar sin facebooksida: https://www.facebook.com/drottenlund/

2015 – ”Kåren” skapar ett gemensamt kårmärke. Nya ledare tillkommer under sin studieperiod.

2016 – ”Kåren” förlorar återigen ledare på grund av färdiga studier, jobb i andra län och familjebildning. Kåren skaffar sig Instagram.

2017 – ”Kåren” lanserar en ny hemsida.  Idag är ledarläget åter igen relativt lågt men verksamheten upprätthåller god kvalitet med få äldre scouter som droppar av. För första gången på länge stannar samtliga scouter kvar i övergången från Äventyrare till Utmanare. Medelåldern på dagens aktiva ledare är 20 år. Den yngsta är 15 den äldsta 34.

2018 – ”Kåren” deltar på distriktslägret Bazaar sommaren 2018, mycket bad och totalt eldförbud men väldigt roligt. Drotten Lund drivs nästan enbart av unga roverscouter med stöd av fåtalet äldre ledare.

2019 – ”Kåren” får en ny uppdaterad hemsida enligt mall från Scouterna nationellt. Samma år upprättas Ylwas minnesfond till stöd för mindre bemedlade scouter.