Vi vill bli fler!

Är du som vuxen intresserad av scouternas verksamhet? Vill du kanske rentav prova på att vara ledare? eller är du förälder som vill vara mer delaktig i ditt barns fritid?  Vi behöver hjälpledare och andra frivilliga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, kontakta  kårtanten eller kårordföranden om du är intresserad av att vara med så berättar de mer.

 

Funktioner i kåren

 

Förrådsfogde – Har koll på kårens materiel och ser till att fylla och underhålla på när det behövs

Hustomte – Tvättar kårens handdukar och köper in förbrukningsvaror så som toalettpapper, Svinto och diskmedel

Hjälpledare – Är med på frivillig mängd avdelningsmöten och fungerar som stöd till ordinarie ledare. Det kan handla om att hålla kolla på scouterna i en särskild aktivitet till att ta närvaro.

Ledare – Planerar terminsprogram och innehåll. Håller i mötet och hajker.